Multilingual Turkish Dictionary

BA PAFİŞARİ

BA PAFİŞARİ : Turuz Farsca - Türkce

illədə ilişibdə.
qadın illədə yoğurt istər.
gec olduğuna baxmıyaraq dedi illədə gedməliyəm