Multilingual Turkish Dictionary

BA TƏMAMİ QƏTİYYƏT

BA TƏMAMİ QƏTİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

kəsinliklə
kəsinliklə deyə bilərəm ki