Multilingual Turkish Dictionary

BACARANMIRSA

BACARANMIRSA : Turuz Dictionary

aldıranmırsa. nail olanmırsa. müvəffəq olanmırsa).
qandıranmırsa, qındırar, aldıranmırsa, sındırar. {bu söyləv sırvazın (sadismə tutqunun) gördüyü işi, tutduğu yolu göstərir}. (qandıranmırsa: inandıranmırsa). (qındırar: öldürər). (sındırar: qırar)

BACARANMIRSA : Turuz Dictionary

aldıranmırsa. nail olanmırsa. müvəffəq olanmırsa.
qandıranmırsa, qındırar, aldıranmırsa, sındırar. {sırvazın (sadismə tutqunun) gördüyü işi, tutduğu yolu göstərir}. (qandıranmırsa: inandıranmırsa). (qındırar: öldürər). (sındırar: qırar)

BACARANMIRSA : Turuz Dictionary

aldıranmırsa. nail olanmırsa. müvəffəq olanmırsa).
qandıranmırsa, qındırar, aldıranmırsa, sındırar. {bu söyləv sırvazın (sadismə tutqunun) gördüyü işi, tutduğu yolu göstərir}. (qandıranmırsa: inandıranmırsa). (qındırar: öldürər). (sındırar: qırar)

BACARANMIRSA : Turuz Dictionary

aldıranmırsa. nail olanmırsa. müvəffəq olanmırsa.
qandıranmırsa, qındırar, aldıranmırsa, sındırar. {sırvazın (sadismə tutqunun) gördüyü işi, tutduğu yolu göstərir}. (qandıranmırsa: inandıranmırsa). (qındırar: öldürər). (sındırar: qırar)