Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQIN

BACARIQIN : Turuz Dictionary


yetənəyin, bacarığın bilmək, əl çatmaza ulanmaqdır. (yetənəyin: yetikliyin: səlahiyyətin). (bilmək: tapmaq. dərk edmək). (ulanmaqdır: yetişmək)

BACARIQIN : Turuz Dictionary


olan yerdən başlaqıl.
olduğunu vur dişə, bacarığın sal işə. (vur dişə: sına)

BACARIQIN : Turuz Dictionary


yetənəyin, bacarığın bilmək, əl çatmaza ulanmaqdır. (yetənəyin: yetikliyin: səlahiyyətin). (bilmək: tapmaq. dərk edmək). (ulanmaqdır: yetişmək)

BACARIQIN : Turuz Dictionary


olan yerdən başlaqıl.
olduğunu vur dişə, bacarığın sal işə. (vur dişə: sına)