Multilingual Turkish Dictionary

BACARIRSIN

BACARIRSIN : Turuz Dictionary


ilərsin. gücün çatar.
bilərsin: biliyin çatar.
kəndivə inan,.
yapa bilərsin,.
yapa ilərsin,.
çıxa ilərsin. (bilərsin: biliyin çatar. bacarırsın). (çıxa ilmək: üstələmək. nayil omaq)
bacarışın tanırsan, seçdiklərin uğurlu

BACARIRSIN : Turuz Dictionary


ilərsin. gücün çatar.
bilərsin: biliyin çatar.
kəndivə inan,.
yapa bilərsin,.
yapa ilərsin,.
çıxa ilərsin. (bilərsin: biliyin çatar. bacarırsın). (çıxa ilmək: üstələmək. nayil omaq)
bacarışın tanırsan, seçdiklərin uğurlu