Multilingual Turkish Dictionary

BAD BƏR

BAD BƏR : Turuz Farsca - Türkce

uçurtma kağızquş: yasıtquş: yasıtdan (kağızdan) düzəlmiş, sap bağlanaraq, yelə tutulub uçurlan uşaq oyunçağı