Multilingual Turkish Dictionary

DAŞDIRILMAQ

DAŞDIRILMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Daşmasına sebeb olmaq, daşmasına imkan verilmek.

DAŞDIRILMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.لبریز گردیده شدن. لبریز شدن