Multilingual Turkish Dictionary

DAD O FƏRYAD SALMAQ

DAD O FƏRYAD SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çoğulamaq çoğ çoğlamaq. qoğ küyləmək. qay küyləmək. hay küyləmək. küyüləmək. çığır bağırmaq. qovqalamaq