Multilingual Turkish Dictionary

DAD O SETƏD CENSİ

DAD O SETƏD CENSİ : Turuz Farsca - Türkce

payapay (paya pay). cins qarşıtı cins vermə. paya, mala qarşı verilən pay, mal. pulsuz alışveriş

DAD O SETƏD CENSİ : Turuz Farsca - Türkce

payapay (paya pay). pulsuz alışveriş. cins qarşıtı cins verməş paya, mala qarşı verilən pay, mal