Multilingual Turkish Dictionary

DARAQLIQ

DARAQLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Daraq qayrılmağa ya-rayan. Daraqlıq buynuz.
2, Daranmaq üçün ayrılan. Daraqlıq yun.
Bir defe daraqdan keçirmeye kifayet
eden. Bir neçə daraqlıq yun.

DARAQLIQ : Az Turkish Farsi

ا.مواد مناسب برای تهیة شانه. مواد قابل شانه زدن. به اندازة یکبار شانه زدن. اسکلت استخوانی دست و پا که شبیه شانه است. شانه دان