Multilingual Turkish Dictionary

DARUYİ XORDƏNİ

DARUYİ XORDƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

yeməlik darı (darı: dava)