Multilingual Turkish Dictionary

DASE DƏSDƏ BOLƏND

DASE DƏSDƏ BOLƏND : Turuz Farsca - Türkce

çalqır tırpan. uzun saplı oraq