Multilingual Turkish Dictionary

FANUSQA

FANUSQA : Turuz Farsca - Türkce

toqatuq iki başı həlqəli olub, birbirinə keçilərək bağlanan qayış