Multilingual Turkish Dictionary

HADİSƏ ÜZ VERMƏK

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşveri

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşvermə

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıxın

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

görüngü

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

görüntü

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olay

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olqu

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olqu

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötrək ağıb gələn, üz verən nərsə

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yaşantı

HADİSƏ ÜZ VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yazıntı