Multilingual Turkish Dictionary

LA YƏTƏCƏZZA

LA YƏTƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

ayrılmaz

LA YƏTƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

ölünməz

LA YƏTƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

parçalanmaz