Multilingual Turkish Dictionary

LA YƏZAL

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

layəzal

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

arağsız sonsuz. ğayətsiz

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

itimsiz

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

itməz

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

dibsiz

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

qalımlı

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

qanmaz

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

sonsuz

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

tıxsız

LA YƏZAL : Turuz Farsca - Türkce

tükənməz. əbədi. zavalsız