Multilingual Turkish Dictionary

QAÇIQLIQ

QAÇIQLIQ : Turuz Dictionary

tutunmazlıq. ələ gəlməzlik

QAÇIQLIQ : Turuz Dictionary

tutunmazlıq. ələ gəlməzlik