Multilingual Turkish Dictionary

QAÇLI

QAÇLI : Turuz Dictionary

kaçlı. qaçalı. neçəli.
kaçınçı. neçənci. hançı sayıdan. sayısı kaç. neçə nümrəli.
kaçlı qarandaş istirsiz.
kaçlı qatta otururusuz.
bir olayın hançı çağda, ildə olmasını bəlirtmək üçün işlənir.
(kaçlı: neçə yaşlı. neçə illi.
kaçlısız: yaşız n

QAÇLI : Turuz Dictionary

kaçlı. qaçalı. neçəli.
kaçınçı. neçənci. hançı sayıdan. sayısı kaç. neçə nümrəli.
kaçlı qarandaş istirsiz.
kaçlı qatta otururusuz.
bir olayın hançı çağda, ildə olmasını bəlirtmək üçün işlənir.
(kaçlı: neçə yaşlı. neçə illi.
kaçlısız: yaşız n