Multilingual Turkish Dictionary

QABACALAQ

QABACALAQ : Turuz Dictionary

qabaca. qaban. iri. qos. çuqar. çoqar. çomar. qapalaq. qabalaq. seçgin. seçmə. tanığ. tanğıl. tanğal. kökcək. köksək. köksük. qopar. qotan. kotan. böyük. kökərək. kökələk.
qabalaq düğü dənələri

QABACALAQ : Turuz Dictionary

qabaca. qaban. iri. qos. çuqar. çoqar. çomar. qapalaq. qabalaq. seçgin. seçmə. tanığ. tanğıl. tanğal. kökcək. köksək. köksük. qopar. qotan. kotan. böyük. kökərək. kökələk.
qabalaq düğü dənələri