Multilingual Turkish Dictionary

QABAQLI

QABAQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapaqlı. gizli, saxlı, tutulu, sirrli, sırrılı nərsə

QABAQLI : Turuz Dictionary


qaşqabaqlı: burğı. dərhəm bərhəm. çin o şikənli nərsə

QABAQLI : Turuz Dictionary


qaşqabaqlı: burğı. dərhəm bərhəm. çin o şikənli nərsə