Multilingual Turkish Dictionary

QABAQQINTAN

QABAQQINTAN : Turuz Dictionary

-qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq: tərsinmək. tərs gəlmək. geri dönmək. qaytanmaq.
başlı yaranı qaşısan tərsinər.
sönəgən odu pülədikcə tərsinər.
onu bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək

QABAQQINTAN : Turuz Dictionary

-qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq: tərsinmək. tərs gəlmək. geri dönmək. qaytanmaq.
başlı yaranı qaşısan tərsinər.
sönəgən odu pülədikcə tərsinər.
onu bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək