Multilingual Turkish Dictionary

QABIQINDAN

QABIQINDAN : Turuz Dictionary

-kəsdənə qabığından çıxmışda, qabığın bəğənməmiş, yazıq kinlinin sözü çoxumuş, hıncından kimsəyə deyəmməmiş. (kəsdənə: şabalıt dənəsik (dənə biçimli) yemişi)

QABIQINDAN : Turuz Dictionary

-kəsdənə qabığından çıxmışda, qabığın bəğənməmiş, yazıq kinlinin sözü çoxumuş, hıncından kimsəyə deyəmməmiş. (kəsdənə: şabalıt dənəsik (dənə biçimli) yemişi)