Multilingual Turkish Dictionary

QABUL

QABUL : Az Turkish Farsi

ا.متفاآنچه از بنا و ساختمان بیرون آمده باشد مانند سایه بان. مخارجة عمارت. ناودان کنارة بام