Multilingual Turkish Dictionary

QACAC

QACAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qacıc. ( c < > q ) qaqac. qaqıc. kir. çirk. çik. bulaşıq. qatıq. arın, təmiz duru olmayan.
qacıc don: kifir paltar

QAÇAÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ipəkli çin qumaşı

QAÇAC : Turuz Dictionary

süzəc. qayac. qızac. filter

QAÇAC : Turuz Dictionary

işdən qaçan. götü boş.
qorxaq. (# qoşac. qoçağ: irgit. cəsur).
bir yerdə aralıq işlərin görən işçi

QAÇAC : Turuz Dictionary

süzəc. qayac. qızac. filter

QAÇAC : Turuz Dictionary

işdən qaçan. götü boş.
qorxaq. (# qoşac. qoçağ: irgit. cəsur).
bir yerdə aralıq işlərin görən işçi