Multilingual Turkish Dictionary

QACANMAQ

QACANMAQ : Turuz Dictionary

qaçanmaq. qadaqmaq. qadanmaq. qıtınmaq. qıtıqmaq. qırtınmaq. qırtıqmaq. qadamaq. qaqınmaq. qəddəmək. keçinmək. qınqımaq. qutarmaq. keçginmək. gəvəmək. gəbərmək. gümbürdəmək. ölmək.
aclığıdan malqara qadqacaq

QAÇANMAQ : Turuz Dictionary

qacanmaq. qadaqmaq. qadanmaq. qıtınmaq. qıtıqmaq. qırtınmaq. qırtıqmaq. qadamaq. qaqınmaq. qəddəmək. keçinmək. qınqımaq. qutarmaq. keçginmək. gəvəmək. gəbərmək. gümbürdəmək. ölmək.
aclığıdan malqara qadqacaq

QACANMAQ : Turuz Dictionary

qaçanmaq. qadaqmaq. qadanmaq. qıtınmaq. qıtıqmaq. qırtınmaq. qırtıqmaq. qadamaq. qaqınmaq. qəddəmək. keçinmək. qınqımaq. qutarmaq. keçginmək. gəvəmək. gəbərmək. gümbürdəmək. ölmək.
aclığıdan malqara qadqacaq

QAÇANMAQ : Turuz Dictionary

qacanmaq. qadaqmaq. qadanmaq. qıtınmaq. qıtıqmaq. qırtınmaq. qırtıqmaq. qadamaq. qaqınmaq. qəddəmək. keçinmək. qınqımaq. qutarmaq. keçginmək. gəvəmək. gəbərmək. gümbürdəmək. ölmək.
aclığıdan malqara qadqacaq