Multilingual Turkish Dictionary

QACILMAQ

QACILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qayıq: gay. əğri).
qajılmaq. əğilmək. burulmaq. ( > kəc. kəj) (fars).
qacılanmaq. qırcanmaq. qəhbələnmək. qır vermək. özün əzdirib isətətmək istəmək.
q
q
q
q

QAÇILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəkilmək. qaçımaq

QAÇILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəkilmək. savulmaq. savılmaq. qıraq durmaq.
qaçılın, quduz it gəlir

QAÇILMAQ : Turuz Dictionary


əldən çıxılmaq, qaçılmaq: əldən gedilmək, itirilmək. savrulmaq. çərtmək. çərtinmək. dərinmək. dərtinmək. nabud olunmaq.
yarqan çərtinmədən: fürsət qaçırılmadan.
para əldə olsa tez çərtinər.
ötər ötün, alar acun , kəndi öcün, bəylik xanlıq çərtilür. (ötün
zaman). (acun: dünya). (öcün: intiqamın)

QAÇILMAQ : Turuz Dictionary

açılmaq. qazılmaq. qaşılmaq. ayılmaq. qayılmaq. qavılmaq. kavılmaq. kağılmaq. eşilmək. deşilmək. oyulmaq. qovulmaq. kovulmaq. koğulmaq. çovulmaq. çoğulmaq. hovulmaq. hoğulmaq. sovulmaq. soğulmaq. sökülmək

QAÇILMAQ : Turuz Dictionary


əldən çıxılmaq, qaçılmaq: əldən gedilmək, itirilmək. savrulmaq. çərtmək. çərtinmək. dərinmək. dərtinmək. nabud olunmaq.
yarqan çərtinmədən: fürsət qaçırılmadan.
para əldə olsa tez çərtinər.
ötər ötün, alar acun , kəndi öcün, bəylik xanlıq çərtilür. (ötün
zaman). (acun: dünya). (öcün: intiqamın)

QAÇILMAQ : Turuz Dictionary

açılmaq. qazılmaq. qaşılmaq. ayılmaq. qayılmaq. qavılmaq. kavılmaq. kağılmaq. eşilmək. deşilmək. oyulmaq. qovulmaq. kovulmaq. koğulmaq. çovulmaq. çoğulmaq. hovulmaq. hoğulmaq. sovulmaq. soğulmaq. sökülmək