Multilingual Turkish Dictionary

QALİB GƏLMƏK

QALİB GƏLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ütmək. ötmək. üstün gəlmək. yenmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

(oyunda). yenmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

(yarışda) qamalamaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

altdamaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aparmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

astırmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asturmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aş edmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşamaq başarmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşarmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

atmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çapalamaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

korlamaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapalamaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qazanmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sındırmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

utmaq qazanmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üsləmək üstünə çıxmaq.
birini üsləmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üstələmək qələbə çalmaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üstərmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üstün gəlmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üsürmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yavmaq
yağını sındırmaq, üstələmək, qaçırıb dağıtmaq: yavlamaq

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yendirmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yenğmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yenmək

QALİB GƏLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yutmaq