Multilingual Turkish Dictionary

QALAT

QALAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəlin olacaq qıza gərəkli nərsələr. qalınq, qalqın. gərəç, aracgərək, quyum, ərməğan. ev əşyası, yoğluq, qoraq, cehiz, çeyiz. özgələy, yönəkəy, quruq, bodut. düzənək, donanma. dizgə, taxım.
birnə bələk edilmib, götürmək üçün sovğat, töhvə. (xələt)

QALAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalata. basma. basım. basıq. damqa. möhr. möhür.
qalata. basma. naxışlı parça.
qalıt. kök. bon.
qapat. qapal. həlqə

QALAT : Turuz Dictionary

qala. gələ.
gizildək. qorağan. qorqan. hisar.
bir düşüncənin, fikrin savındığı, qorunduğu, becərildiyi, dəstəkləndiyi yer. təməl sürüt, məktəb.
islam qalası.
yurdsevərlik qalası.
faşizm qalası.
qol. dərvaza.
qalaçı: qoler: dərvazaçı. dərvazaban

QALAT : Turuz Dictionary

qala. gələ. ötül. güdər. güdü. qayğı. qayğu. qayuq. öndül. yön. doğrultu. ərək. hədəf. qol.
kipəl. qol. yan. yant.
qılğa. qılba. yön. yönt. qat. götül. yötül. könd. çönd. dönd. qoyaq. tərəf

QALAT : Turuz Dictionary

qala. gələ.
gizildək. qorağan. qorqan. hisar.
bir düşüncənin, fikrin savındığı, qorunduğu, becərildiyi, dəstəkləndiyi yer. təməl sürüt, məktəb.
islam qalası.
yurdsevərlik qalası.
faşizm qalası.
qol. dərvaza.
qalaçı: qoler: dərvazaçı. dərvazaban

QALAT : Turuz Dictionary

qala. gələ. ötül. güdər. güdü. qayğı. qayğu. qayuq. öndül. yön. doğrultu. ərək. hədəf. qol.
kipəl. qol. yan. yant.
qılğa. qılba. yön. yönt. qat. götül. yötül. könd. çönd. dönd. qoyaq. tərəf