Multilingual Turkish Dictionary

QALATA

QALATA : Arin Turkish Etimology Dictionary

< qalaoda. qalataq. qalaqona. qalaqon. tənəbi. böyük otaq.
qalat. basma.
basım. basıq. damqa. möhr. möhür.
qalat. basma. naxışlı parça

QALATA : Turuz Dictionary

-kişi var qalada doğur, dərədə ölür, kişi də var dərədə doğur, qalada ölür!

QALATA : Turuz Dictionary

-kişi var qalada doğur, dərədə ölür, kişi də var dərədə doğur, qalada ölür!