Multilingual Turkish Dictionary

QALAYTI

QALAYTI : Turuz Dictionary

halaydı. qalaydı. şənlik.
ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə)

QALAYTI : Turuz Dictionary

halaydı. qalaydı. şənlik.
ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə)