Multilingual Turkish Dictionary

QALQILAŞMAQ

QALQILAŞMAQ : Turuz Dictionary

qalqılanmaq. keşlənmək. keçlənmək. çəklənmək. alaylanmaq. əylənmək. əğlənmək. qalqınmaq. sarqınmaq. salqınmaq. sallanmaq. sərinmək. yubanmaq. məəttəl olmaq.
işimiz qırın, pırtlaşıq düşdüyündən çox əyləndik

QALQILAŞMAQ : Turuz Dictionary

qalqılanmaq. keşlənmək. keçlənmək. çəklənmək. alaylanmaq. əylənmək. əğlənmək. qalqınmaq. sarqınmaq. salqınmaq. sallanmaq. sərinmək. yubanmaq. məəttəl olmaq.
işimiz qırın, pırtlaşıq düşdüyündən çox əyləndik