Multilingual Turkish Dictionary

QALQIQ

QALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sürülmüş tarlada açılan şırıqlar, həmdə bu şırıqların iki yanında oluşan qalxıq, qoğzaqlıq: qarıq
qarıq qarıq olmuş tarla

QALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dik. dikə. qaim. (# yatıq).
qalxıq yaxa

QALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalğaq. kavlıq > qaqlıq. birkəlik. su birikintiliyi, yığınlığı

QALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalxıq.
dikə. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. qarastar. inad. üz uğra.
qoğzaq. yuxarı. qabarıq.
qalxıq engik: çıxıq çuxuq. eniş çıxış eniş yoxuş. dalqa

QALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalxıq. qalxac. qalxış.
gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.
girişmə. təşəbbüs. iqdam. mubadirət. cəsarət.
hərəkət

QALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalxıq. uru. dik.- quyruğu uru: uru quyruğ. əğərəb

QALQIQ : Turuz Dictionary

qalxıq. qazan. dikən. (> dik (fars)}

QALQIQ : Turuz Dictionary


ucu dışarı qalxıq burun, buğ:-çənbər burun.
çənbər buğ.
çənbər buğ.
çömçə buğ

QALQIQ : Turuz Dictionary

qalğıq. topuz. şişik

QALQIQ : Turuz Dictionary

qalxıq. qazan. dikən. (> dik (fars)}

QALQIQ : Turuz Dictionary


ucu dışarı qalxıq burun, buğ:-çənbər burun.
çənbər buğ.
çənbər buğ.
çömçə buğ

QALQIQ : Turuz Dictionary

qalğıq. topuz. şişik