Multilingual Turkish Dictionary

QALQMATI

QALQMATI : Turuz Dictionary


biri yatdı durmadı, biri otdu qalxmadı

QALQMATI : Turuz Dictionary


biri yatdı durmadı, biri otdu qalxmadı