Multilingual Turkish Dictionary

QALQURALIN

QALQURALIN : Turuz Dictionary


sağlığına qalduralın sağrular, kişioğlu dalda acı üzdə dadlı olmayar, varlığında kömür yalı içi dışı bir olar. (sağrular: badələr). (yalı: kimi)

QALQURALIN : Turuz Dictionary


sağlığına qalduralın sağrular, kişioğlu dalda acı üzdə dadlı olmayar, varlığında kömür yalı içi dışı bir olar. (sağrular: badələr). (yalı: kimi)