Multilingual Turkish Dictionary

QALQUZ

QALQUZ : Turuz Dictionary

qalxuz. qalxız. oxlası. oxulası. ən çoxu. ən sonu. ən olası. çoxalaq. çoğalaq. boğalaq. tovalaq. həddiəksər.
qalxuz axşamacan çatarıq

QALQUZ : Turuz Dictionary

qalxuz. qalxız. oxlası. oxulası. ən çoxu. ən sonu. ən olası. çoxalaq. çoğalaq. boğalaq. tovalaq. həddiəksər.
qalxuz axşamacan çatarıq