Multilingual Turkish Dictionary

QAMİZLƏŞMƏK

QAMİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üklüşmək çətinləşmək. çapraşmaq. tovuqlaşmaq. eşgişmək. işgilləşmək. kompilikləşmək. mürəkkəbləşmək. ağırlaşmaq. gücləşmək. zorlaşmaq

QAMİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gərilgənmək (durum) ağırlaşmaq

QAMİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatımlaşmq çətinləşmək. qəlizləşmək