Multilingual Turkish Dictionary

QAMBA

QAMBA : Arin Turkish Etimology Dictionary

parçanın dolaşığı, qırışığı

QAMBA : Turuz Dictionary

gəbəş. qabaş. qapas. gəpgən. qabqan. qambaş. gomba. gombaş.
qarnı şiş.
yekə baş, başı yekə olan. kibəş. kibəc. hər kimi, hər nəyi yansılayan, təqlid edən. yansaq. qansaq. ötgün. ötsün. öykün. müqəllid.
alıq. əlindən iş gəlməyən. qıtmır. kitmir. q

QAMBA : Turuz Dictionary

gəbəş. qabaş. qapas. gəpgən. qabqan. qambaş. gomba. gombaş.
qarnı şiş.
yekə baş, başı yekə olan. kibəş. kibəc. hər kimi, hər nəyi yansılayan, təqlid edən. yansaq. qansaq. ötgün. ötsün. öykün. müqəllid.
alıq. əlindən iş gəlməyən. qıtmır. kitmir. q