Multilingual Turkish Dictionary

QANAC

QANAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıtqanac: qıtanlaq.abdal. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. batalaq. qabaq başlı. qabaq qafa. qabaq qafalı

QANAC : Turuz Dictionary

-ağzından çıxan söz, səndə qanac sərgəni. (qanac
dərk gücü. qanma, dərk gücü. şuur). (sərgəni: vitrini)

QANAC : Turuz Dictionary

şuur. qanma, dərk gücü

QANAC : Turuz Dictionary

-ağzından çıxan söz, səndə qanac sərgəni. (qanac
dərk gücü. qanma, dərk gücü. şuur). (sərgəni: vitrini)

QANAC : Turuz Dictionary

şuur. qanma, dərk gücü