Multilingual Turkish Dictionary

QANIŞMAQ

QANIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qınışmaq. qoyulmaq. sevişmək. suvuşmaq. yollanmaq. düzəşmək.
işə qınışın.
anlamaq. düşünüb anlamaq. oğqarmaq.
razılaşmaq

QANIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

danışmaq. anlaşmaq. gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz verib söz almaq. qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. təvafüqləşmək

QANIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqışmaq

QANIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanıqmaq. qanıcmaq.
doymaq.
uyuşmaq. anlaşmaq.
qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. dirənmək.
qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. qaqa, dikə durmaq. başın qaldırıb qaqlanmaq

QANIŞMAQ : Turuz Dictionary

-kimsəyə bəğənilməz, xoşa gəlməz qanışmaq: qıllamaq. qıncımaq.
a kişi qıllanıb durma

QANIŞMAQ : Turuz Dictionary

birbirin işin, sözün başa düşüb onaşmaq (razılaşmaq). saziş edmək.
qonuşub qanışmaq.
gəlişmək. razılaşmaq

QANIŞMAQ : Turuz Dictionary

əlişmək. bilişmək. anışmaq

QANIŞMAQ : Turuz Dictionary

-kimsəyə bəğənilməz, xoşa gəlməz qanışmaq: qıllamaq. qıncımaq.
a kişi qıllanıb durma

QANIŞMAQ : Turuz Dictionary

birbirin işin, sözün başa düşüb onaşmaq (razılaşmaq). saziş edmək.
qonuşub qanışmaq.
gəlişmək. razılaşmaq

QANIŞMAQ : Turuz Dictionary

əlişmək. bilişmək. anışmaq