Multilingual Turkish Dictionary

QANIMAZ

QANIMAZ : Turuz Dictionary

düşünməyən. dərk edməyən.
qanığan aldı yolun, vurdu daşa, çıxdı başa, qanımaz boynu yoğun, başı qoyun, çatdı aşa. (qanığan: düşünən, dərk edən)

QANIMAZ : Turuz Dictionary

düşünməyən. dərk edməyən.
qanığan aldı yolun, vurdu daşa, çıxdı başa, qanımaz boynu yoğun, başı qoyun, çatdı aşa. (qanığan: düşünən, dərk edən)