Multilingual Turkish Dictionary

QANTO

QANTO : Turuz Dictionary

qanta. qatna. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. könəz. çönəz. qargobud. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. qozaki. xozaki. xozi. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay.
qanto kişi

QANTO : Turuz Dictionary

qanta. qatna. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. könəz. çönəz. qargobud. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. qozaki. xozaki. xozi. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay.
qanto kişi