Multilingual Turkish Dictionary

QANUNŞÜNAS

"QANUNŞÜNAS" IN Other Languages

QANUNŞÜNAS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. qanun ve fars.
..şünas]
Qanunları yaxşı bilen, qanunlar mütexessisi; hüquqşünas.
Qanunlara, nizam ve qaydalara deqiq suretde riayet eden, onları lazımınca yerine yetiren (adam).