Multilingual Turkish Dictionary

QANUNA UYQUN

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

endiksiz qanuni

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

eniksiz

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

geçər

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

qural

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

sağıl qaidə. həncar. usul. rah. dəsduri

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yasal

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yasqın

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yastan

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yayqın yerikli, uyuq, atıq, başarda, icrada olan
qanunmənd

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yenikə uyqun

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yeriksiz

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yürək rayic

QANUNA UYQUN : Turuz Farsca - Türkce

yürkə