Multilingual Turkish Dictionary

QAPARATSIZ

QAPARATSIZ : Turuz Dictionary

qurata. gücsüz. qıraba. arqın. yarqın. zorsuz. quvvətsiz.
çox qaparatlı batur: çox güclü iyid, pəhləvan.
önəmsiz. saysız. ussuz. əhmiyyətsiz. əhəmmiyyətsiz.
çıxarsız. qabiliyyətsiz

QAPARATSIZ : Turuz Dictionary

qurata. gücsüz. qıraba. arqın. yarqın. zorsuz. quvvətsiz.
çox qaparatlı batur: çox güclü iyid, pəhləvan.
önəmsiz. saysız. ussuz. əhmiyyətsiz. əhəmmiyyətsiz.
çıxarsız. qabiliyyətsiz