Multilingual Turkish Dictionary

QAPBAQ

QAPBAQ : Turuz Dictionary

qapbağ. qoltuq cibi.
bir əlin sal qapbağıva gör nə çıxır

QAPBAQ : Turuz Dictionary

qapbağ. qoltuq cibi.
bir əlin sal qapbağıva gör nə çıxır