Multilingual Turkish Dictionary

QAPIYAN

QAPIYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapan. qapır. tutan. bağlayan. (bir açıq nərsəni tutan, qapan, bağlayan nərsə).
qapır.
top lüləsinin arxasın qapıyan tikə: qama. çapa. qapa

QAPIYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapyan. qapan. qapaq. hər çeşit qabın, açıq yerin üstün qapıyan örtük.
qapanın aç.
su yolun üstünə qapan örtmək.
göz qapanı.
üst qapaq, alt qapaq.
diz qapanı

QAPIYAN : Turuz Dictionary

qapına.
qapıyan düşən, amacın tapsın, bilgələrin, bildiyin yapsın

QAPIYAN : Turuz Dictionary

qapına.
qapıyan düşən, amacın tapsın, bilgələrin, bildiyin yapsın