Multilingual Turkish Dictionary

QAPRIQ

QAPRIQ : Turuz Dictionary

qayrıq. qaylıq. geylik. geyilik. qayqa. qayqan. qayqam. geygə. geygən. geygəm. qapalıq. palto. gəbə. kəpənək. kəpəng. xaftan. gürdə. kürdə. əba. pelerin. üstə geyilən, alınan, salınan örtük, geyim

QAPRIQ : Turuz Dictionary

qayrıq. qaylıq. geylik. geyilik. qayqa. qayqan. qayqam. geygə. geygən. geygəm. qapalıq. palto. gəbə. kəpənək. kəpəng. xaftan. gürdə. kürdə. əba. pelerin. üstə geyilən, alınan, salınan örtük, geyim