Multilingual Turkish Dictionary

QAPSALAM

QAPSALAM : Turuz Dictionary

qasalam. qarsalam. qasıntı. qasqalaq. qasalaq. qarsalaq. qarsalav. qapsalav. qasavan. qarsavan. qarasav. qapasav.
qasıntılı. qasımlı. qırıdaq. qırışaq. qırna. tibirli. təpirli. tibirən. təpirən. kirizli. girizli. kirizman. girizman. qurumlu. qurulqan

QAPSALAM : Turuz Dictionary

qasalam. qarsalam. qasıntı. qasqalaq. qasalaq. qarsalaq. qarsalav. qapsalav. qasavan. qarsavan. qarasav. qapasav.
qasıntılı. qasımlı. qırıdaq. qırışaq. qırna. tibirli. təpirli. tibirən. təpirən. kirizli. girizli. kirizman. girizman. qurumlu. qurulqan