Multilingual Turkish Dictionary

QAPUT

QAPUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaput ( < qap: örtük). örtgü. börkli don.
əmzik kimi yoxacıq barmaqlıq.
kaput. qapıt. qaptım. kandom. pırezervativ.
qamut. tamut. milli.
qapıt > hamut. palan. qaplan (qaplayan).
qapıt. qapıc. qapışın. tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. tıxac. tutac. qapışın. buşan. buşon. bukan. bükən. başlıq.
palto. kəpən.
yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput: qartalqanat

QAPUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

qap. (< qapmaq). sap. ovsar. dəsdə. dəsgirə

QAPUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaput.
alıq. salıq. kabus. sərsəm.
qocuq. kəbən. palto. kamsala. kürk. örtün. çiyin (omuz) üstünə alınan hörgülü geyəcək. yamçı. yağmırlıq

QAPUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

yağmurluq. yağmırlı havada geyilən geyim

QAPUT : Turuz Dictionary

qapa. qapıt. qəbə. (< qaba). qalın keçə. kaftan. palto. qalın üstənək. qalın olan üslük. üst geyim. üsdon

QAPUT : Turuz Dictionary

kaput. örtük. rukeş.
qapda. qabıc. qapıt. qobıt. qapac. qablıq. cild. köylək. köynək.
çöl quşu adı

QAPUT : Turuz Dictionary

tabut. saltuq. qapırcaq. ölünü sinə dək daşıtan qutu.
kimin beşik arar, kimin saltuq

QAPUT : Turuz Dictionary

qapa. qapıt. qəbə. (< qaba). qalın keçə. kaftan. palto. qalın üstənək. qalın olan üslük. üst geyim. üsdon

QAPUT : Turuz Dictionary

kaput. örtük. rukeş.
qapda. qabıc. qapıt. qobıt. qapac. qablıq. cild. köylək. köynək.
çöl quşu adı

QAPUT : Turuz Dictionary

tabut. saltuq. qapırcaq. ölünü sinə dək daşıtan qutu.
kimin beşik arar, kimin saltuq