Multilingual Turkish Dictionary

QAQITLI

QAQITLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçkağıtlı: işçi. kələkçi. qalayçı. aldavac. hiləkar

QAQITLI : Turuz Dictionary

qayırtlı. qayıtlı. qayırlı. qayışlı. qatırtlı. qatıtlı. qatırlı. qatışlı. quşatlı. məşrut, məhdud. olunmuş

QAQITLI : Turuz Dictionary

qayırtlı. qayıtlı. qayırlı. qayışlı. qatırtlı. qatıtlı. qatırlı. qatışlı. quşatlı. məşrut, məhdud. olunmuş